Kopiowanie 1 do 1 linuksowego systemu plików

sposobów jest kilka ale jak dla mnie rsync zawsze królem 😉
polecenie (JEDEN WIERSZ)
rsync -aAXv /* /path/to/backup/folder –one-file-system –exclude={/home/*,/dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/run/*,/mnt/*,/media/*,/lost+found}

Źródła:

https://wiki.archlinux.org/index.php/Full_System_Backup_with_rsync

http://terrencemiao.com/Webmail/msg00729.html

Reklamy
Kopiowanie 1 do 1 linuksowego systemu plików